Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Tom II. 1881

 

Gnaty 1.), okolica szlach., w obrębie której znajdują się wsie: G.-gromadze, G.-lewiszki, G.-szczerboki, G.-waszki, G.-wieśniany, G.-Zarazy, pow. Pułtusk, gm. i par. Winnica. W 1827 r. miały G.-lewiszki 7 dm., 51 mk.; G.-szczerboki 12 dm., 73 mk.; G.-wieśniany 10 dm., 122 mk., G.-zarazy 10 dm., i 57 mk., Fol. G.-Lewiszki podług opisu z r. 1841. Rozl. miał wynosić mr. 530. 2.) G.-soczewka, wś szlach., pow. mazowiecki. gm. Klukowo, par. Kuczyn. W 1827 r. było tu 6 dm., 44 mk. 3.) G., wś, pow. ostrołęka, gm. i par. Ostrołęka. W 1827 r. było tu 22 dm. i 161 mk.

 

Gnaty

 

Gnaty2

 

Gnaty3