Rodzina Herbarz Szalchty Polskiej

Uruski title page  p205   p206

GNATOWSKI h. ŁADA.  DaWna mazowiecka rodzina, wzięła nazwisko od wsi Gnaty, w ziemi zakroczymskiej, a w początkach XV stolecia, osiedliwszy się na Podlasiu, założyła wieś Gnatów, z której podług Metryki Litewskiej 1528 r. Dostawiała na potrzeby wojenne dwóch zbrojnych konnych.  Licznie w XVI stoleciu rozrodzeni Gnatowscy, przenosili się w różne strony kraju, a głównie na Litwę i Wołyń.  Aleksy, Maciej, Jakób i inni cytowani w aktach wizkich 1474 r. Feliks, burgrabia łomżyński 1526 r., jego syn Franciszek nabył wójtowstwo we wsi Konarzyce 1559 r.  Marcin, podstarosta brzeziński 1582 r.  Wawrzyniec, syn Jakóba, i Walenty, syn Grzegorza, 1614 r. (Don. Vars.).  Adam podpisał elekcyę 1632 r.  Wawrzyniec, autor panegiryczny 1633 r.  Kazimierz, Michał, dwóch Adamów, dwóch Janów, dwóch Szymonów, Fabian-Tomasz, Jerzy, Paweł, Stanisław, Stefan, Walenty z ziemią zakroczymską.  Stefan z ziemią nurską, Wojciech z ziemią warszawską i Wojciech z wojew. sandomierskiem podpisali elekcyę 1697 r.

Aleksander 1682 r., z żony Elżbiety Kłodzińskiej miał syna Jana 1746 r., po którym z Teresy Gralewskiej syn Wawrzyniec, burgrabia warszawski 1745 r.  Walery, komornik ziemski i sędzia kapturowy zakroczymski, podpisał elekcyę 1764 r. z ziemią zakroczymską, a Józef z wojew. wołyńskiem tegoż roku.  Antoni, horodniczy owrucki 1775 – 1794 r.  Błażej, żupnik, viceregent i burgrabia zakroczymski 1778 – 1794 r.  Józef, horodniczy dźwinogrodzki 1779 r. (Sigil).  Michał, vicegerent sądowy kijowski 1788 r., dziedzic dóbr na Wołyniu 1781 r. Józef, syn Antoniego, zapisany do ksiąg szlachty gub. kijowskiej 1803 r.

Po Michale, dziedzicu dóbr Duby, na Wołyniu 1760 r., było trzech synów:  Antoni, Tomasz i Aleksander; po Antonim syn Paweł, major wojsk polskich 1820 r., z synem Józefem i tego synowie:  Zygmunt, Paweł i Stanisław, po Tomaszu pochodzący, January i Jan, synowie Antoniego, a po Aleksandrze pochodzący, Rafał z synem Juliuszem i August z synem Antonim, synowie Aleksandra, wylegitymowani w Cesarstwie 1849 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. podolskiej.

Piotr i Antoni, synowie Antoniego, wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. wołyńskiej 1849 r.

Z osiedlonych na Litwie, z których jedna linia była wyznania kalwińskiego.  Paweł zasiadał na synodzie dysydenckim w Kiejdach 1719 r. Waleryan 1697 r. i Ignacy 1764 r. z wojew. mińskiem podpisali elekcye.  Onufry, koniuszyc miński 1775 r. (Vol. Leg.).

Wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty:  a) gub. wileńskiej, Józef, syn Andrzeja, z synem Aleksym, wnukiem Adamem i prawnukami:  Adamem, Feliksem i Aleksandrem 1837 r.;  b) gub. mińskiej, Jan z synami:  Aleksandrem, Konstantym, Michałem i Mikołajem i Michał z synem Janem, synowie Antoniego, 1855 r.

GNATOWSKI h. PIERZCHAŁA.  Pochodzą z Gnatowic, w ziemi sochaczewskiej.  Stanisław, archidyakon płocki 1420 r., biskup płocki 1425 r., um. 1439 r. Marcin Szyszko z Gnatowic 1428 r. Abraham, stolnik sochaczewski 1435 r. Jan z Gnatowic, z żony Elżbiety Gniewoszówny, miał syna Stanisława, żonatego z Jachną Chojnowską 1471 r. (Bon.).

REFERENCJE

  • Uruski, Seweryn. Rodzina, herbarz szlachty polskiej. Warszawa : Skład Główny Ksie̜g. Gebethnera i Wolffa, 1904-1938.