1913 Lviv Address Book

 

Poczet

Skazańców na Sybir

do gubernii tylko Wiatskiej

z powstania roku 1830-31,

sporządzony w Wiatce 1832 r.

1867.

 

 

Poczet skazańców na Sybir z r. 1831

z wykazem gubernij i miast, jako miejsc przeznaczonych

im do przebywania, z dodatkiem niektórych

dalszych nieco wiadomości.

 

 

Gnatowski Feliks - podporucznik 5 pułku liniow. – Głazów, w gubernii Wiatskiej; (na żołnierza).