Herbarz Polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów : ułożony porządkiem alfabetycznym na podstawie herbarza Niesieckiego i manuskryptów.

HerbarzPolski title page   p113  p177

"Gnatkowski Augustyn, zakonu ś. Bernarda, sławny kaznodzieja we Lwowie na początku XVII.  M."

"Gnatowski, herbu Łada, niegdy w ziemi Ciechanowskiej."

"Gniatkowski Albert, akademik Krakowski, pisał rozprawy naukowe.  M."

 

REFERENCJE

  • Stupnicki, Hipolit. Herbarz Polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów : ułożony porządkiem alfabetycznym na podstawie herbarza Niesieckiego i manuskryptów. Lwów : Drukiem K. Pillera, 1855.
  • von der Lehr, Alfred. Die Gnatowskis. Die Geschichte einer masowischen Familie. Fürth : Selbstverlag 2000. ISBN-Nr: 3-00-005311-5