1925 Address Book

Księga adresowa przemysłu, handlu i rzemiosła zachodniej Polski (Wielkopolski, Pomorza, Śląska i w. m. Gdańska)

1925 The address book of the industry, the trade and craft of western Poland (of the Greater Poland, the Pomerania, Silesia and Gdańsk)

Gnatowski entry in 1925 Address book