Wojska Polskiego

LISTA STRAT WOJSKA POLSKIEGO
(List of Losses of the Polish Army)


POLEGLI I ZMARLI W WOJNACH 1918-1920
(They fell and they died in wars 1918-1920)

Military Historical Bureau
Warsaw 19349979. Gnatkowski Stanisław*, ppor. Nacz. Dow. zm. -- 10.VI.1919, Winnica.
9980. Gnatowicz Ludwik*, szer. zakł. 2. dyw. lit. bial. zm. ch. 30.XII.1919, Grodno.
9981. Gnatowski Jan, kan. 8. p. a. p. zm. ch. 31.VIII.1920, Brześć n/B.
9982. Gnatowski Marjan*, szer. 1/III. baon wart. zm. ch. 14.II.1920, Kraków.

 

9979. Gnatkowski Stanisław*, second lieutenant of the high command died 10 June 1919, Winnica.
9980. Gnatowicz Ludwik*, private zakł. 2. Lithuanian-Byelorussian division died of illness 30 December 1919, Grodno.
9981. Gnatowski Jan, gunner. 8. regiment field artillery died of illness 31 August 1920, Brześć n/B.
9982. Gnatowski Marjan*, private 1/III. battalion guard died of illness 14 February 1920, Kraków.

 

* - metryka śmierci znajduje się w archiwum Kurji Biskupiej.
(* - the certificate of the death is in Kurji Episcopal archive.)