1925 Address Book

Spis abonentów warszawskiej sieci telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej i rządowej warszawskiej sieci okręgowej rok 1938/39

Gnatowski entry in 1938 Warsaw Telephone book

1912 Lviv Telephone Book

Spis abonentów c. k. sieci telefonicznych w Galicyi

1912 Lviv Telephone Book

Gnatowski entry in 1912 Lviv Telephone book

1910 Lviv Address Book

1910 Księga Adresowa Miasta Lwowa

1910 Address book of the City of Lvov

Gnatowski entry #1 in 1910 Lviv Address book
Gnatowski entry #2 in 1910 Lviv Address book

1913 Lviv Address Book

1913 Księga Adresowa Miasta Lwowa

1913 Address book of the City of Lvov

Gnatowski entry #1 1913 Lviv Address book
Gnatowski entry #2 1913 Lviv Address book