Rymut, Kazimierz, GNATOWSKI nazwisko w Polsce:
(GNATOWSKI surname in Poland)

Entries in:

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,

(Geographic Dictionary of the Kingdom of Poland and Other Slavic Countries)

F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, J. Krzywickiego and W. Walewskiego,

Warszawa 1880-1902, volumes 1-15

Slownik Geograficzny