Print

Bibliografia polska

 

(Polish Bibliography)

Bibliografia Polski Herbarz Polski Herbarz Polski Herbarz Polski

 

Gnatowscy Ignacy i Aleksy ob. Kłokocki Jan J. (Produkt 1787).

 

GNATOWSKI X. Ludwik. Obraz żyiącgo po śmierci człowieka wystawiony na pogrzebie W. J. M. P. Jana na Hulewiczowie Hulewicza Podstolego Wołyńskiego w Kościele Hulewiczowskim. Przez X. Ludwika Gnatowskiego Plebana Hulewiczowskiego. Dnia 27 Sierpnia R. P. 1669. Za pozwoleniem Urzędu Duchownego. We Lwowie w drukarni Kollegium Soc. Jesu 1669. w 4ce, k. 11.

Dedyk.: Wacławowi Hulewiczowi podkomorz. Łuck.

Ossol. – Uniw. lwow.

GNATOWSKI Paweł. An homo plus potest boni facere quam facit: et plus mali omittere quam omittit. Publice ventilandum proponit Paulus Lazarowicz Gnatowski Franequerae 1637. w 4ce, ark. 2.

Dysputa teologiczna miana pod przewodnietwem Jana Makowskiego S. T. D.

Jocher 4152. Chreptowicz.

 

 

GNATOWSKI Wawrzyniec. Oratio panegyrica, ad Serenissimvm ac Potentissimvm Poloniae et Sueciae Regem, pro felici eius ia Moschoviam expeditione, a Patre Laurentio Gnatowski conscripta. Cracoviae. In Officina Typogr. Matthiae Andreouiensis 1633. w 4ce, kart 9 nlb.

Jestto oratio ad Vladislaum IV. Na odwrocie tytułu czworowiersz pod herbem podpisał Christ. Rościszewski. – Dedyk.: Sigism. Kazanowski succamer. R. Pol.

Jabłonows. Musaeum pol. 64. – Swięcki Hist. Pam. I 69.

Jagiell. – Krasińs. – Ossol.

 

GNATOWSKI Jan Realizm w sztuce nowoczesnej, studyum. (Odbitka z Przeglądu lwowskiego). Lwów, nakład autora, w drukarni ludowej; Warszawa i Kraków. G. Gebethner i Sp., 1879, w 8ce, str. 1 nl., 77 i 1 nl. 80 ent.

- Moja Beatrice, kartka z życia Zygmunta Krasińskiego. (Odbitka z Niwy). Warszawa, Gebethner i Wolff, druk Wł. Dębskiego, 1880, w 8ce, str. 27. 30 kop.

 

REFERENCES