1902lviv_cover_m

1902 Księga Adresowa Miasta Lwowa

1902 Lviv Adress Book

 

1902lviv
1902lviv2