SZLACHTA KALWIŃSKA W POLSCE

(The Calvinist Gentry in Poland)

Wojska Polskiego Wojska Polskiego


GNATOWSKI (patrz Gnatowski h. Łada [Ur./IV str.205]).
Paweł z żony, Anny chrzci w Birżach 22? lipca 1684 r. syna, Jana-Daniela.
Piotr, pastor w Sołomieściu, bierze 14 lutego 1692 r. W Wilnie ślub z Elżbietą z Niewierskich.

Ur./IV = Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. Tom I-XV i Uzupełnienia. Warszawa. 1904-1934.

GNATOWSKI (see Gnatowski Łada clan [Ur./IV page 205]).
Paweł with wife Anna, are baptized in Biržai 22? of July 1684. Son of Jan-Daniel.
Piotr, the pastor in Sołomieściu (Solomiesc), 14 February 1692 is getting married in Vilnius with Elzbieta Niewierska.

Ur./IV = Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej (Family. Armorial of the Polish gentry). Volumes I-XV and Supplements. Warsaw. 1904-1934.

 

REFERENCES

  • Konarski, Szymon. Szlachta kalwińska w Polsce. Warszawa, 1936. ISBN 83-900523-4-2.