MAZOWIECKIE ZAPISKI HERBOWE

z XV i XVI Wieku

(MAZOVIAN ARMORIAL NOTES

of the 15th and 16th Centuries)

 

85. Nowemiasto, 22 II 1453.
(Testes) Nicolaus de Obramb ducit testes - - 1. testis Janussius de Obramb, 2. t. Stiborius de Myeschki aMoria; 3. Petrus de Crziski, bOstogyeb, Dobeslaus de ibidem; 5. t. Nyemerza de Gnathy, 6. t. Boguslaus de Zavisti 1 - -
  Zakr. 3 a, 222v.
 
477. Wizna, 2 IV 1476.
(Vadium) - - inter nob. Nicolaum de Lawsk et suos filios ac fratres germanos patrueles et consanguineous omnes de armis Dolangy ex una et Albertum Mikutha de Gnathy et suos filios ac fratres germanos patrueles et consanguineous eciam omnes de armis Byenowyea partibus ex altera1 - -
  Zakr. 3 a, 222v.
 
497. Nowemiasto, 29 V 1477.
Vadium Sczepankowo.
- - inter nob. Gromadza1 cum filiis de armis Lady aab unaa et inter Albertum cum filiis partibus ab altera - - quam vadii penam Stephanus de Sczepankowo pro nob. Bro-
nysz
cum filiis de ibidem fideiussitb - -
  Zakr. 9, 221v.
 
677. Wąsosz, 17 IV 1488.
(Testes) - - nob. Petrus de Gnathouo inducit tes-
tes - - 1.a Paulus Laurencii de Przyborovycze, 2. Nicolaus Komornycovycz de ibidem: Grzymaly; 3. Paulus de Brze-
Szno, 4. Petrus Czachouicz de Brzesno: Grabycze; 5. Sta-
Nislaus Grandzycza de Grandzycze, 6. Zavyscha germanusb - -
  Wąs. 1, 324v.
 
817. Nowemiasto, 7 VII 1502.
Testes ducit nob. Mathias Byenk de Olbrachczicze - - 1. Andreas Jarpiska de Brodowo, 2. a Thomas de Sczepan-
kowo
de armis Ladi; 3. Paulus Paterna de Galansky, 4. Ale-
xius de ibidem de armis Junoshe; 5. Albertus Kothlouicz de Gorky, Petrus Czupczicz de ibidem: Szeligy - -
  Zakr. 17, 76v.
 
974. Nowemiasto, 24 IV 1522.
(Testes) - - nob. Procopius olim Alberti de Ponyathy debet ducere testes de trina genelogia - - Sheligy: Nico-
laus Erasmi de Gorky, Johannes Nyrka de ibidem; Lady: Mathias Jacobi de Gnathy, Nicolaus Johannis de ibidem; Jvno-
Sche: Paulus Abrahe de Skorosche, Andreas Ade de ibidem - -
  Zakr. 26. 18.
 
993. Wizna, 26 IV 1524.
(Testes) Idem1 - - testes | a ducere debet clenodiales: de armis Ladzicze: 1. Jacobus Gnath, 2. Stanislaus frater eius de ibidem; de armis Bvynovie: 3. Stanislaus olim Mscziszek Chrostowski, 4. Martinus olim Nicolai de ibidem; de armis Koscziesche: 5. Michael Johannis de Manczki, 6. Gregorius Mroczek - -
  Wiz. Gr. 1, 52.
 
996. Nowemiasto, 10 XI 1524.
(Testes) - - nob. Petrus olim Przybislai de minori Lampycze - - testes - - Jvnoscha: Andreas olim Thome de Ponyathy, Procopius Alberti de ibidem; Lady: Adam An-
dree filius de Lady, Johannes Alberti de Sczepankowo; She-
ligy: Andreas olim Nicolai de Gorky, Jacobus Johannis de alia Gorky - -
  Zakr. 26, 508v.
 
1034. Zakroczym, [1535].
(Testes) Nob. Johannes filius olim Jacobi Duchnyk de Po-
nyathy - - testes - - Junoscha: Albertus olim Jacobi de Ponyathy, Stanislaus Johannis de Ponyathy Camiona; Sche-
Ligy: Jacobus Sdzieslai de Gorky, Paulus olim Petri de Gorki; Lady: Nicolaus Mathie de Gnathy, Stanislaus olim Martini de Brodowo - -
  Zakr. teka 1, 227.
 
1038. Zakroczym, 2 XII 1536.
(Testes) - - nob. Andreas olim Bernardi de Gnathy Sczepankowo - - testes - - Lady: Adam olim Andree Miech de Sczepankowo, Adam olim Petri de ibidem; Juno-
scha: Stanislaus Abrae de Skorosche, Johannes olim Nicolai de ibidem; |a Sheligy: Johannes olim Johannis de Gorki, An-
dreas frater ipsius de ibidem - -
  Zakr. gr. 2, 45v.
 
1039. Zakroczym, 16 XII 1536.
(Testes) - - nob. Andreas olim Alberti Mazak de Gna-
thy
- - testes - - Lady: Johannes Mathie de Gnathy, Fe-
lix olim Johannis de Gnathy
; Coscziesche: Paulus olim Pauli de Zalessie, Daczbogius olim Pauli de Zalessie; Scheligy: Sigismundus olim Pauli de Stpicze, Stanislaus filius eius de ibidem - -
  Zakr. gr. 1, 274.
 
1040. Zakroczym, 16 XII 1536.
(Testes) a - - Lady: Mathias oim Stanislai Stala de Gnathy, Jacobus Stanislai Zaraza de Gnathy; Dambrowy: Andreas olim Jacobi de Bielany, Jacobus filius ipsius de ibidem; Junoscha: Bartholomeus olim Ade de Ponyathy, Michael Olim Allexii de Ponyathy - -
  Zakr. gr. 1, 274.
 
1041. Zakroczym, 16 XII 1536.
(Testes) - - nob. Mathias olim Bernardi de Sczepan-
kowo
- - testes - - Lady: Andreas Jacobi de Sczepan-
kowo
, Johannes olim Petri de ibidem; Scheligy: Marcus olim Johannis de Gorki, Jacobus olim Petri de Gorki; Junoscha: Jacobus Ziolo Martini de Ponyathy, Niolaus Stanislai de Po-
nyathy - -
  Zakr. gr. 1, 274v.
 
1048. Zakroczym, 10 II 1537.
(Testes) - - nob. Jacobus filius olim Johannis Co-
pykoa de magna Gorki - - testes - - Scheligy: Sigis-
mundus Michaelis de Gorki, Michael olim Petri de Gorki; Juno-
sche: Przich Johannis de Skorosche, Bartholomeus Johannis de Skoroshe; Lady; Adam olim Andree de Gnathy, Albertus filius ipsius de ibidem - -
  Zakr. gr. 4, 121.

85. a-a dopis. b-b dopis.
1 Opuszczono herb [Łady].
477. a sic
1 Tymienicki, Procesy str. 180 przyp. 112.
497. a-a dopis. b sic
1 Por. dziś Gnaty Gromadze.
677. a wykr. Albertus b nie wymieniono herbu
817. a wykr. Vlodzimirus de ibidem
993. a k. 53v
1 Nob. Stanislaus Mathie de Zelechi, zob. Nr 992.
1038. a k. 46v
1040. a początku zapiski brak, więc niewiadomo, czyi to świadkowie, zapewne stawił ich Daczbogius olim Johannis de Cansche lub Nicolaus olim Petri Przibek de Gnathy, którym nakazano stawić świadków 2 XII 1536 (Zakr. gr. 2, 41 i 42)

 

REFERENCES

  • Wolff, Adam. Mazowieckie Zapiski Herbowe z XV i XVI Wieku. Kraków : Nakładem Polskiej AkademiiUmiejętności, 1937.
  • von der Lehr, Alfred. Die Gnatowskis. Die Geschichte einer masowischen Familie. Fürth : Selbstverlag 2000. ISBN-Nr: 3-00-005311-5