KONFEDERACYA TARGOWICKA

(The Targowica Confederation)

WŁADYSŁAW SMOLEŃSKI
KRAKOW
NAKŁADEM AUTORA
SKLAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI G. GEBETHNERA I SPÓŁKI
1903

strona 124
Szlachta województwa mińskiego, odebrawszy listy konsyljarza Szteyna, nawołujące ją do konfederacyi, zjechała się do Krasnego Sioła na naradę. Dwudziestu sześciu obywateli, pomiędzy nimi komisarze cywilno-wojskowi mińscy: szambelan Stanisław Iwaszkiewicz, Józef Wołodkowicz, Onufry Gnatowski, Trojan Świętorzecki, wystosowało do króla memoryał z prośbą o radę i pomoc. Prawdopodobnie, nim nadejdzie odpowiedź króla, przymuszą ich do konfederacyi; uprzedzają o tem, żeby nie byli poczytani za zdrajców ojczyzny. Gdy pozwolą okoliczności, natychmiast zrobią reces1).

page 124
The nobility of the Minsk province, after having received lists from chancellor Szteyn calling them to a confederation, came to Krasne Siolo for a conference. Twenty-six citizens, between them civil-military commissioners of Minsk, chamberlain Stanislaw Iwaszkiewicz, Józef Wolodkowicz, Onufry Gnatowski, Trojan Swietorzecki, submitted a memorandum to the king requesting help and advice. Probably before the king's reply arrives, they will be forced to participate in the confederation, of which they want to inform in advance, so they won't be considered traitors of their country. Should the circumstances allow it, they will retreat immediately2).


1) Memoryał 10 czerwca r. 1792. (Militaria, t. VIII).
2) Memorandum 10 June 1792. (Militaria, volume VIII).