Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych

(Index of Placenames of the Republic of Poland with corresponding governmental agencies and offices, including communication facilities)

Miejscowość i jej charakter
(The town and its character)
Terytorjalnie właściwe władze i urzędy oraz urządzenia komunikacyjne
(Governmental agencies and offices, including communication facilities)
Gmina
(Administrative district)
Powiat
polityczny
(Political district)
Województwo
(Province)
Poczta i telegraf
(telefon)
(The mail and the telegraph (phone))
Stacja kolej.
z odległością
km.
(Railway station. with distance km.)
Najbliższa linja komunik. autobus. z odległością km.
(Closest communications line. bus. with distance km.)
SĄD
(COURT)
Urzędy parafjalne (rz-kat., gr-kat., wsch.-słow., orm.-kat., pra-wosł., ewang., ew.-ref.)
(Parish offices)
Grodzki
(of a town)
Okręgowy
(District)
Gnatowice, wieś Koniusza Miechów Kiel. Proszowice Kocmyrzów 15, Posądza (w.t.) 6 Kraków-Proszowice 5 Proszowice Kielce Koniusza r
Gnatowice, kol. Łazy Sochaczew Warsz. Teresink/Sochaczewa Szymanów 4.5 Błonie-Sochaczew 2.5 Sochaczew Warszawa Zawady r
Gnatowice, wieś Łazy Sochaczew Warsz. Teresink/Sochaczewa Szymanów 5 Błonie-Sochaczew 2.5 Sochaczew Warszawa Zawady r
Gnatowo, wieś Przytuły Łomża Białst. Grabowo k/Łomży Łomża 34 Szczuczyn-Stawiski 3 Stawiski Łomża Romany r
Gnaty-Gromadze, fol. Winnica Pułtusk Warsz. Winnica Nasielsk 14.5 Pułtusk-Nasielsk 3 Nasielsk Warszawa Winnica r
Gnaty-Lewiszki, wieś Winnica Pułtusk Warsz. Winnica Nasielsk 17 Pułtusk-Nasielsk 1 Nasielsk Warszawa Winnica r
Gnaty-Soczewka, w. Klukowo Wysokie-Mazowieckie Białst. Ciechanowiec Kity 12.5 Czyzew-Ciechanowiec 2.5 Wysokie-Mazowieckie Łomża Kuczyn r
Gnaty-Szczerbaki, w. Winnica Pułtusk Warsz. Winnica Nasielsk 14.5 Pułtusk-Nasielsk 3 Nasielsk Warszawa Winnica r
Gnaty-Wieśniany, w. Winnica Pułtusk Warsz. Winnica Nasielsk 16 Pułtusk-Nasielsk 3 Nasielsk Warszawa Winnica r
Gnaty-Zarazy, folw. Winnica Pułtusk Warsz. Winnica Nasielsk 15 Pułtusk-Nasielsk 2 Nasielsk Warszawa Winnica r
Jakimów, wieś i dwór Jakimów Kamionka Strumiłowa Tarn. Jaryczów Nowy Kłodno-Zółtańce 6 Kamionka Strum.-Lwów 8 Kamionka Strum. Złoczów Jaryczów Nowy r
loco g
Jakimówka, przys. Snowicz Złoczów Tarn. Płuhów Zarwanica 9 Pomorzany-Zarwanica 6 Złoczów Złoczów Ryków r
Snowicz g

Skróty zastosowane na oznaczenie Województwa
(Abbreviations of the Province)
Białst. = Białostockie Pom. = Pomorskie
Kiel. = Kieleckie Pozn. = Poznańskie
Krak. = Krakowskie Stan. = Stanisławowskie
Lub. = Lubelskie Śląsk. = Śląskie
Lwow. = Lwowskie Tarn. = Tarnopolskie
Łódzk. = Łódzkie Warsz. = Warszawskie
Nowgr. = Nowogródzkie Wil. = Wileńskie
Pol. = Polskie Woł. = Wołyńskie

Skróty użyte w rubryce: Miejscowość i jej charakter
(Abbreviations used in the space: The town and its character)
dwór, albo d. = dwór (mansion)
folw., albo f. = folwark (old farm)
kol. albo k. = kolonja (colony)
przys. albo p. = przysiółek (hamlet)
wieś, albo w. = wieś (village)