andrzejakgnatowska Andrzejak-Gnatowska, Wacława (numer obozowy 7718) urodziła się w 1921 r. w Chełmie Lubelskim. Do wybuchu wojny była uczennicą gimnazjalną, w tym czasie należała do harcerstwa. W okresie okupacji wstąpiła do ZWZ, gdzie była łączniczką. Aresztowana 21 lipca 1941 roku, więziona była w zamku lubelskim, a stamtąd 21 września 1941 roku wywieziona do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. W obozie była poddana eksperymentom pseudomedycznym-23 listopada 1942 operowana przez dr. Fritza Fischera. Po powrocie do kraju ukończyła studia. Do 1958 roku pracowała jako ekonomistka. Od 1959 roku przeszła na rentę specjalną. Mieszka w Warszawie. Odznaczona m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem za Zasługi ZHP, Krzyżem Partyzanckim.[1]

PoloniaRestituta 260px-Krzyz-zaslugi_Polska 252px-Zhp_z 481px-Krzyz-partyzancki_Polska

PRZYPISY

  1. ^ od Janusz Tajchert website