Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

(Geographic Dictionary of the Kingdom of Poland and Other Slavic Countries)

Volume VIII. 1887

 

Pogórce, villiage, county Lityń, has 350 male souls, 907 dziesiatyna (2450 acres) peasent land, 737 dziesiatyna (1990 acres) manor land, belonged to Gnatowskis, today Obedzińskis.